Stacjonarne kursy przygotowujące do

ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO
EGZAMINU ZAWODOWEGO

w Warszawie

Przyszły Adwokacie, Radco Prawny!

Zadbaj o uzyskanie uprawnień zawodowych przy pierwszym podejściu do egzaminu. Zapisz się na kurs stacjonarny przygotowujący do egzaminu zawodowego.
W toku kursu:
 • powtórzysz, poszerzysz, utrwalisz i zdobędziesz dodatkową wiedzę oraz umiejętności
 • udoskonalisz swój warsztat w zakresie sporządzania pism procesowych, w szczególności:
  • apelacji
  • pozwu (w tym pozwu gospodarczego)
  • skargi do WSA i NSA
  • aktu oskarżenia (również prywatnego i subsydiarnego)
 • przećwiczysz konstruowanie postanowień umowy
 • dowiesz się jak właściwie zabezpieczyć interes klienta wprowadzając do umowy stosowne klauzule
 • nauczymy Cię jak skonstruować umowę, aby była ważna i skuteczna w obrocie prawnym

Kurs zimowy: 7 stycznia - 19 marca 2017 r.

Poznasz wymogi stawiane pracom egzaminacyjnym oraz dowiesz się jakich błędów należy się wystrzegać składając egzamin. W toku kursu zaprezentujemy techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, wskażemy na co zwracać szczególną uwagę czytając akta sprawy.

Kurs dedykowany jest zarówno tym, którzy odbyli kształcenie na aplikacji jak i osobom, które będą podchodziły do egzaminu legitymując się doświadczeniem zawodowym (art. 25 ustawy o radcach prawnych i art. 66 ustawy prawo o adwokaturze).

Jesteśmy elastyczni dlatego proponujemy PAKIET 4 modułów jako cały kurs lub POJEDYNCZE BLOKI do wyboru w zależności od Twoich potrzeb. To Ty decydujesz które bloki wybrać, my zaś służymy radą jeśli będziesz miał taką potrzebę.Zapisz się już teraz i nie przepłacaj!

Kurs na egzaminy zawodowe

Blok Cywilno - Gospodarczy

2650 zł (brutto)

(możliwość rozłożenia płatności na raty)
ZAPISZ SIĘ

Blok Administracyjny

710 zł (brutto)

(możliwość rozłożenia płatności na raty)
ZAPISZ SIĘ

Blok Karny

710 zł (brutto)

(możliwość rozłożenia płatności na raty)
ZAPISZ SIĘ

Za pakiet bloków możesz zapłacić w 2 lub 3 ratach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów!

W miarę wolnych miejsc przewidujemy również możliwość wybrania jednego bloku CYWILNEGO lub GOSPODARCZEGO.

 

CHCEMY, ŻEBYŚ ZDAŁ EGZAMIN!

Kurs składa się z 3 bloków, z czego pierwszy blok CYWILNO - GOSPODARCZY został złożony z zagadnień poświęconych prawu procesowemu cywilnemu, gospodarczemu i rodzinnemu oraz zagadnieniom z zakresu postępowania nieprocesowego oraz pozwowi cywilnemu i gospodarczemu. Tworząc ten blok wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom kursantów. Doświadczenia z lat ubiegłych pozwalają śmiało stwierdzić, że egzamin z prawa gospodarczego to nie tylko zadanie polegające na sporządzeniu umowy, to również apelacja i pozew. Poznaj szczegółowy program kursu!
BLOK CYWILNO - GOSPODARCZY, czyli:
 • proces cywilny i proces gospodarczy (apelacja cywilna i gospodarcza)
 • postępowanie nieprocesowe (apelacja w postępowaniu nieprocesowym)
 • prawo rodzinne (apelacja w obrębie prawa rodzinnego, pozew o rozwód)
 • zakres zaskarżenia, zarzuty, wnioski
 • koszty sądowe – jak zaskarżyć
 • pozew cywilny oraz gospodarczy
 • umowy
 • struktura umowy
 • oznaczenie stron umowy - reprezentacja
 • sformułowanie essentialia negotii do wszystkich umów nazwanych
 • bazowe klauzule umowne
 • wyselekcjonowane klauzule umowne, które można wykorzystać przy wielu rodzajach umów
 • zabezpieczenia
Szczególną zaletą tego Bloku jest zawieranie się w nim pozwu i szeroko pojętej apelacji, co więcej gros czasu poświęcimy na konstruowanie umów cywilnoprawnych i handlowych. W trakcie zajęć prowadzący będą konstruowali wraz z Tobą umowy wyjaśniając skąd konieczność oraz zasadność wprowadzonego postanowienia. Blok ten liczy sobie 84 godziny zegarowe. Zagadnieniom z obszaru prawa cywilnego nasi wykładowcy poświecą 40 godzin, zaś zagadnieniom gospodarczym 44 godziny.
Kolejne dwa bloki to blok administracyjny i karny każdy po 23 godziny zegarowe warsztatu.
BLOK ADMINISTRACYJNY
 • zasady konstruowania skargi do WSA
 • zarzuty - rodzaje i zasady konstruowania
 • wnioski skargi - rodzaje
 • postępowanie nieważnościowe
 • postępowanie wznowieniowe
 • zasady konstruowania skargi do NSA
BLOK KARNY
 • konstruowanie apelacji karnej obrońcy i oskarżyciela posiłkowego
 • zakres zaskarżenia
 • zasady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji
 • zasady konstruowania prywatnego i subsydiarnego aktu oskarżenia
Zajęcia z 4 modułów obejmują 130 godzin zegarowych warsztatów. Przyjęliśmy metodę warsztatową dla prowadzenia kursu. Na naszych zajęciach będziesz rozwiązywał wraz z prowadzącym autorsko przygotowane kazusy. Większość materiałów będzie dla Ciebie dostępna już przed zajęciami. Będziesz mógł na spokojnie zaznajomić się z kazusami, a w tracie zajęć zadawać pytania i weryfikować trafność swoich propozycji rozwiązania zadania.

Warsztaty prowadzone są przez:
 • sędziów sadu okręgowego,
 • asystentów sędziów Sądu Najwyższego będących równocześnie radcami prawnymi i doktorami nauk prawnych,
 • adwokatów oraz radców prawnych.

Nasi prelegenci odznaczają się bogatym doświadczeniem zawodowym, ugruntowaną wiedzą i kompetencjami dydaktycznymi. SYMULACJA EGZAMINU Przewidzieliśmy egzaminy sprawdzający Twoje umiejętności. Po zakończeniu każdego modułu kursu będziesz mógł przystąpić do egzaminu weryfikującego Twoją praktyczną wiedzę. W oparciu o przygotowane przez naszych prowadzących akta sprawy, w zaciszu domu, rozwiążesz zadanie, które następnie prześlesz do sprawdzenia. Twoja praca zostanie oceniona i opatrzona komentarzem oraz uwagami, poznasz również propozycję modelowego rozwiązania zadania. DODATKOWE PROFITY Polecając nas znajomym zyskujesz! Za każde polecenie naszego kursu skutkujące zapisaniem się na kurs i wniesieniem opłaty przez Twojego znajomego zwrócimy Ci 100 zł. Osoba rejestrująca się na kurs w formularzu zgłoszeniowym powinna wpisać "Kurs polecany przez: ..." i podać imię i nazwisko polecającego. W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o wiadomość mailową na adres e-mail: kursy@arslege.pl A ZATEM ... Nasze zajęcia w najlepszy sposób przygotują Cię do złożenia egzaminu zawodowego i uzyskania oczekiwanego wyniku. Nauczysz się prawidłowego konstruowania pism procesowych, znikną dotychczasowe wątpliwości dotyczące konstrukcji i rodzajów zarzutów, formułowania tezy dowodowej, konstruowania umów. Uwaga! Zastrzegamy sobie możliwość odwołania kursu z przyczyn niezależnych od nas, w tym jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłat, mają możliwość uzyskania zwrotu wniesionej wpłaty, przeniesienia jej na inny termin kursu bądź szkolenia dostępnego w naszej ofercie.

Kazusy, kazusy i jeszcze raz kazusy

MODUŁ
LICZBA KAZUSÓW
CYWILNE (apelacja + pozew)
co najmniej 110
GOSPODARCZE (umowy +pozew)
co najmniej 70
KARNE
co najmniej 50
ADMINISTRACYJNE
co najmniej 50
DO KAŻDEGO BLOKU
jeden kazus egzaminacyjny w oparciu o akta do wykonania w domu i odesłania wykładowcy celem sprawdzenia, ocenienia, skomentowania
DO KAŻDEGO BLOKU
modelowe rozwiązania kazusów

Kurs zimowy startuje 7 stycznia 2017 r.

zgodnie z poniższym harmonogramem

 

OFERUJEMY PAŃSTWU:

WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ WYKŁADOWCÓW

- która pomoże w wyselekcjonowaniu i przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania egzaminu.

Nasi wykładowcy to zaangażowani praktycy prawa posiadający doświadczenie zawodowe; zapewnią merytoryczne przygotowanie do egzaminu oraz wskażą skuteczne metody przygotowania się do każdej z części egzaminu.

 

STARANNIE WYSELEKCJONOWANY MATERIAŁ

- dobrany pod kątem wymogów egzaminacyjnych

Kliknij TUTAJ, aby po zalogowaniu obejrzeć dostępne materiały.

PRÓBNY EGZAMIN NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO BLOKU KURSU

- sprawdzający Twoje przygotowanie do egzaminu

MOŻLIWOŚĆ PRACY W GRUPIE

- dodatkową motywacją do regularnej nauki

BEZPŁATNY DOSTĘP DO SYSTEMU LEXLEGE

- w pakiecie dla każdego uczestnika kursu, który wykupi pełen 4 - modułowy kurs

BEZPŁATNY DOSTĘP DO CYFROWEJ PRENUMERATY PULSU BIZNESU DLA UCZESTNIKÓW KURSU, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA PEŁEN 4 MODUŁOWY KURS

- Kusy stacjonarne organizujemy we współpracy z Pulsem Biznesu. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Pulsu Biznesu.
Każdy uczestnik kursu pełnego otrzyma darmowy miesięczny dostęp do cyfrowej prenumeraty Pulsu Biznesu

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY GWARANCJĄ TWOJEGO SUKCESU!

Alicja Fronczyk
- Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, cywilista.
Kamila Morawska
- adwokat. Specjalizuje się w doradztwie w sporach gospodarczych i cywilnych. Doradza przedsiębiorcom międzynarodowym oraz krajowym zarówno w postępowaniach sądowych, jak i na etapie przedprocesowym. Jej doświadczenie obejmuje reprezentowanie interesów klientów m.in. w sprawach związanych z niewykonaniem umów, czynami nieuczciwej konkurencji, działaniem dłużników na szkodę wierzycieli, odpowiedzialnością członków zarządu spółek oraz inwestycjami budowlanymi. Doradzała również w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych, zastępując zarówno upadłych jak i wierzycieli. Ponadto prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych. Doradza w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z niewypłacalnością kontrahentów oraz analizuje umowy i struktury transakcji pod kątem zabezpieczenia interesów klientów na wypadek sporu sądowego. Prowadzi również sprawy osób fizycznych - m.in. związane z dochodzeniem roszczeń w związku z wypadkami komunikacyjnymi i błędami medycznymi, z zakresu prawa lokalowego oraz spadkowe. Kamila Morawska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych UW. Ukończyła także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium naukowego studiowała w School of Law w Trinity College w Dublinie. Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Kamila Morawska prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie. Przed rozpoczęciem własnej praktyki pracowała w dziale procesowym w warszawskim biurze kancelarii Dentons (zespół ds. upadłości i restrukturyzacji), a wcześniej w kancelarii Magnusson oraz w konsulacie RP w Dublinie. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz upadłościowego.
Paweł Popardowski
- radca prawny, pracownik naukowy Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie cywilnym oraz europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji naukowych, w tym m.in. współautor komentarza do Kodeksu cywilnego (K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013).
Wiktoria Rogaska
- adwokat, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Absolwentka studiów podyplomowych pt. Podstawy prawno – ekonomiczne procesu inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej. Pracuje w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates w zespole Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska. Przed podjęciem współpracy z K&L Gates pracowała w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych. Praktykuje w zakresie postępowania administracyjnego, cywilnego oraz sądowo – administracyjnego w sprawach z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska, planowania przestrzennego, prawa budowlanego jak również zajmuje się sprawami karnymi gospodarczymi. Posiada bogate doświadczenie w sprawach energetyki i ochrony środowiska. Zajmuje się reprezentowaniem zarówno jednostek samorządu terytorialnego jak i inwestorów w sprawach planowania przestrzennego. Doradza inwestorom farm wiatrowych w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących m.in. pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Reprezentuje inwestorów w sprawach skarg na przewlekłość postępowań organów administracji publicznej, działa w postępowaniach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko źródeł energii. Doradza inwestorom w toku realizacji projektów odnawialnych źródeł energii. oraz w zakresie utrzymania w mocy decyzji administracyjnych takich jak: decyzje środowiskowe czy decyzje o pozwoleniu na budowę kwestionowanych przez organizacje społeczne w trybie odwołań, wniosków o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności. Opracowuje badania prawne (due diligence) projektów farm wiatrowych. Opracowuje projekty przepisów prawa dla organizacji branżowych w dziedzinie prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego czy ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Była zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Prelegent konferencji, prowadząca warsztaty i seminaria tematyczne w tym Warsztaty „Ustawa o OZE - aspekty prawne”, Konferencja i Targi Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), Serock, 13 kwietnia 2015 r. oraz Seminarium „Ustawa o OZE - aspekty prawne”, Warszawa, 17 marca 2015 r.
Arkadiusz Turczyn
- doktor nauk prawnych, radca prawny, starszy asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, uprzednio współpracował przez kilka lat z brytyjską kancelarią prawniczą Linklaters, absolwent Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego (w ramach toku studiów studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Gandawie), absolwent Studium Prawa Rosyjskiego Akademickiego Uniwersytetu Prawniczego w Moskwie Instytutu Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk we współpracy z Uczelnią Łazarskiego, wykładowca Uczelni Łazarskiego, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Łodzi, autor licznych publikacji m. in. w Przeglądzie Prawa Handlowego, Prawie Europejskim w Praktyce i biuletynie Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego (niektóre z nich cytowane na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), członek International Law Association; jego zainteresowania naukowe obejmują prawo gospodarcze (w tym prawo gospodarcze Unii Europejskiej), handlowe, konstytucyjne i międzynarodowe oraz prawa człowieka.
Małgorzata Wąsek-Wiaderek
- prof. KUL Dr hab., wykładowca z zakresu prawa karnego procesowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2004 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego kadencji 2009-2013, od 10 grudnia 2013 r. - członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego kadencji 2013-2017 (Komisja została odwołana przed upływem kadencji dnia 6 stycznia 2016 r.), od grudnia 2012 r. - członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, w kadencji 2014-2016 - sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek odbyła roczne studia podyplomowe z dziedziny prawa europejskiego w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, zakończone uzyskaniem tytułu Master of Laws (LL.M.). Uczestniczyła w kilku kursach i szkoleniach z dziedziny międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym m.in. w zaawansowanym kursie Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka w Instytucie Praw Człowieka w Turku (Abo Akademi University) w Finlandii oraz w kursie praw człowieka organizowanym przez Instytut Europejski we Florencji. W styczniu 2002 r. obroniła rozprawę doktorską na temat "Zasada równości stron w polskiej procedurze karnej w perspektywie prawnoporównawczej". W latach 2008 - 2012 dr M. Wąsek-Wiaderek realizowała grant badawczy własny, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat „Zmiany zakresu samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego wskutek przystąpienia Polski o Unii Europejskiej”. W ramach realizacji grantu kilkakrotnie prowadziła kwerendę biblioteczną w Instytucie Prawa Karnego Międzynarodowego i Porównawczego im. Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim. W czerwcu 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Promotor rozpraw doktorskich z prawa karnego procesowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Adrian Zbiciak
- doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę doktorską przygotowuje pod kierunkiem prof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek. W lutym 2014 roku ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, następnie rozpoczął aplikację sędziowską (IV rocznik). Na przełomie września i października 2016 r. złoży egzamin sędziowski. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzi zajęcia dydaktyczne z postępowania karnego, postępowania karnoskarbowego oraz pozaprogramowe warsztaty kazusowe z procesu karnego. We wrześniu 2015 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą przede wszystkim styku postępowania karnego z cywilnym i administracyjnym, zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej, w tym specjalnych uprawnień operacyjno-rozpoznawczych. Autor publikacji naukowych.
Zobacz pełną kadrę...

Zainteresowany? Dołącz do grona adwokatów i radców prawnych! Zapisz się.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.

Regulamin    

Copyright 2009-2019 ArsLege Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona używa plików cookies.

Akceptuję