Kursy przygotowujące do egzaminu na

APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
I RADCOWSKĄ

w Warszawie

Zgodnie z ogłoszeniami Ministerstwa Sprawiedliwości test na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską sprawdza znajomość przepisów z co najmniej 50 aktów prawnych. ArsLege z myślą o studentach oraz absolwentach studiów prawniczych przygotowało kurs, dzięki któremu dostaniesz się na aplikację. Cele i założenia kursu:
  • Omówienie i wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień prawnych
  • Dokładna analiza przepisów prawnych, z których najczęściej padają pytania na egzaminach
  • Nauka skutecznego rozwiązywania pytań testowych
  • Weryfikacja zdobytej wiedzy na końcowym egzaminie próbnym

CHCEMY, ŻEBYŚ ZDAŁ EGZAMIN!

Program kursu opracowaliśmy w oparciu o statystyki z egzaminów z lat ubiegłych. Wskażemy Ci najważniejsze zagadnienia i nauczymy, jak rozwiązywać poprawnie testy, a w czasie egzaminu próbnego sprawdzimy zdobytą wiedzę: W roku 2018 kurs rozszerzony na aplikację adwokacką i radcowską obejmuje aż 130 pełnych zegarowych godzin zajęć i w ramach tego kursu zostaną omówione wszystkie ustawy obowiązujące na egzaminie: * Szczegółowy program kursu zostanie wskazany po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2018 r. Cena: 2800 zł Szkolenie zwolnione z podatku vat (0% vat)

Harmonogram zajęć:

KURS WIOSENNY startuje 17 marca 2018 r.

zgodnie z poniższym harmonogramem

Marzec
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kwiecień
PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Maj
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Czerwiec
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


KURS WAKACYJNY startuje 30 czerwca 2018 r.

zgodnie z poniższym harmonogramem

Czerwiec
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Lipiec
PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Sierpień
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wrzesień
PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zajęcia odbywają się w Warszawie w siedzibie Pulsu Biznesu przy ul. Kijowskiej 1 (blisko stacji metra Dworzec Wileński)
między godziną 9:00 a 17:30.


Nasi kursanci najchętniej korzystają z noclegu w hostelu KROKODYL, który znajduje się w Warszawie przy ulicy Czapelskaiej 24.
Hostel dla wszystkich naszych, kursantów proponuje 10% zniżki, po więcej informacji zajrzyj na stronę internetową.

Uwaga! Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują dostęp do prezentacji on-line ze wszystkich aktów prawnych wymaganych na egzaminie w roku 2018.FORMY I METODY PROWADZENIA KURSU:

  • wykłady i prezentacje multimedialne – wykładowcy omawiają przygotowany materiał w trakcie godzinowych wykładów. Dodatkowo, prowadzone zajęcia wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi. W trakcie zajęć kursanci mogą zadawać pytania oraz prowadzić dyskusję z wykładowcą.
  • małe grupy – zajęcia odbywają się w małych grupach gwarantując lepszą efektywność oraz komunikatywność między uczestnikami a wykładowcą
  • praktyczne przygotowanie do testu – uczestnicy otrzymują dostęp do całej bazy testów ArsLege, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy
  • egzamin końcowy – przeprowadzony w celu podsumowania kursu, a także sprawdzenia stopnia przygotowania do egzaminu.

DBAMY O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Zdanie egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze wymaga nauki wielu przepisów. Aby zapewnić Uczestnikom odpowiednie przygotowanie wybraliśmy najlepszych teoretyków oraz praktyków prawa do prowadzenia zajęć. Po zakończeniu kursów, za pomocą ankiety, badamy poziom zadowolenia Kursantów z wykładowców, a także sposobu prowadzonego wykładu. Wszelkie uwagi czy zastrzeżenia są rozpatrywane przez Organizatora. Posiadamy również specjalistów gotowych do prowadzenia zajęć w zastępstwie. Dokładamy wszelkich starań, aby dzięki kursowi Uczestnicy przekroczyli próg zdawalności na egzaminie.

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY GWARANCJĄ TWOJEGO SUKCESU!

Krystian Barciński
- radca prawny, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydziału Prawa i Administracji (prawo) oraz Wydziału Humanistycznego (politologia, specjalność europejska). Ukończył Comparative Law Course – kurs prawa porównawczego organizowany na WPiA UMK. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w której ukończył aplikację radcowską. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, administracyjnym, nieruchomości i kontraktach. W latach 2009-2012 związany z międzynarodową grupą kapitałową skupiającą podmioty w Polsce, Holandii, Rosji, Litwie i Ukrainie. Obecnie partner w BKB Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie.
Monika Borysławska
- radca prawny w OIRP Warszawa, compliance officer, ekspert w prawie konkurencji, prawie ubezpieczeniowym oraz prawie energetycznym. W latach 2007-2015 związana z administracją publiczną. Początkowo w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała się sprawami z obszaru prawa antymonopolowego, następnie jako kierownik zespołu zajmującego się energetycznymi kontraktami długoterminowymi, obowiązkami giełdowymi oraz promowaniem konkurencji na rynku energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki. Specjalista w obszarze procedury administracyjnej oraz odwoławczej od rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Od kwietnia 2015 r. Antitrust Compliance Manager w największej firmie ubezpieczeniowej w Europie Środkowo Wschodniej.
Dr Jakub Czepek
- doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i opiniowania skarg kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Kinga Kowalska
- adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego prowadzoną w ramach współpracy Wydziałów Prawa Uniwersytetów François Rabelais w Tours oraz Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując Uniwersytecki Dyplom Prawa Francuskiego oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych I stopnia. Podjęła Francuskie Magisterium Prawa (MASTER 2) i uzyskała francuski państwowy dyplom magisterski ukończenia studiów prawniczych (o profilu europejskim) wydany przez Uniwersytet François Rabelais w Tours oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w renomowanych kancelariach, w tym. m.in. w kancelarii Gide Loyrette Nouel. Obecnie współpracownik jednej z wiodących na rynku kancelarii obsługującej podmioty gospodarcze. Specjalizacje: prawo pracy, prawo unii europejskie, prawo ubezpieczeń gospodarczych, spory sądowe.
Katarzyna Krzyżan
- adwokat i trener, prowadzi własną kancelarię adwokacką specjalizując się w prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym oraz prawie pracy. Aktualnie prowadzi również szkolenia zwłaszcza z szeroko pojętego prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Jakub Michalski
- adwokat, kancelaria OMLegal w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni korespondent Rady Europy na Polskę w zakresie badania sprawności systemów sprawiedliwości. Uprzednio uczestnik rządowego procesu legislacyjnego oraz prawnik w sektorze pozarządowym (w obszarze praw człowieka). Zawodowo zainteresowany obszarami prawa publicznego oraz prawem cywilnym.
Dr Wojciech Ostaszewski
– doktor nauk prawnych, radca prawny w kancelarii OMLegal w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach odpowiedzialności stron stosunku pracy i związkach prawa pracy z prawem cywilnym. Autor monografii poświęconej odpowiedzialności pracodawcy, współautor komentarzy do ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanych pod redakcją sędziów Sądu Najwyższego, autor licznych opracowań naukowych, artykułów i glos z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Magdalena Pietkiewicz
- adwokat, członek Olsztyńskiej Izby Adwokackiej od 2011 r. W tej Izbie ukończyła aplikację adwokacką oraz złożyła egzamin adwokacki. Prowadzi praktykę zawodową w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym, a także administracyjnym.
Ewa Płocha
- radca prawny. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, państwowych jednostek budżetowych i innych podmiotów. Asystent w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z postępowania karnego i cywilnego.
Nikodem Rycko
- adwokat, pracownik Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, doktorant w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach cywilnych. Autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego.
Zobacz pełną kadrę...

Zapisz się już teraz i nie przepłacaj!

2800 zł

(Szkolenie zwolnione
z podatku vat (0% vat))

-możliwość rozłożenia
płatności na raty

ZAPISZ SIĘ

Możliwość dofinansowania do 80%
ze środków unii europejskiej.
[Sprawdź tu]

Zainteresowany? Dołącz do grona aplikantów! Zapisz się.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs: *
Aplikacja: *
*
*
*
*
*
*
Cena: 2800 zł. (Szkolenie zwolnione z podatku vat (0% vat))
Sposób płatności: *
Chcę skorzystać z dofinansowania*:
Dane do faktury

*
*
Nr domu / lokalu: / *
Kod pocztowy: *
*
*

*
Wiadomośc została wysłana.
*Dane do przelewu otrzymasz w e-mailu po wysłaniu formularza.

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.

Regulamin    

Copyright 2009-2018 ArsLege Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona używa plików cookies.

Akceptuję