Kursy przygotowujące do egzaminu na

APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
I RADCOWSKĄ

w Warszawie

Zgodnie z ogłoszeniami Ministerstwa Sprawiedliwości test na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską sprawdza znajomość przepisów z co najmniej 50 aktów prawnych. ArsLege z myślą o studentach oraz absolwentach studiów prawniczych przygotowało kurs, dzięki któremu dostaniesz się na aplikację. Cele i założenia kursu:
  • Omówienie i wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień prawnych
  • Dokładna analiza przepisów prawnych, z których najczęściej padają pytania na egzaminach
  • Nauka skutecznego rozwiązywania pytań testowych
  • Weryfikacja zdobytej wiedzy na końcowym egzaminie próbnym

CHCEMY, ŻEBYŚ ZDAŁ EGZAMIN!

Program kursu opracowaliśmy w oparciu o statystyki z egzaminów z lat ubiegłych. Wskażemy Ci najważniejsze zagadnienia i nauczymy, jak rozwiązywać poprawnie testy, a w czasie egzaminu próbnego sprawdzimy zdobytą wiedzę: W roku 2018 kurs rozszerzony na aplikację adwokacką i radcowską obejmuje aż 130 pełnych zegarowych godzin zajęć i w ramach tego kursu zostaną omówione wszystkie ustawy obowiązujące na egzaminie: * Szczegółowy program kursu zostanie wskazany po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2018 r. Cena: 2700 zł Szkolenie zwolnione z podatku vat (0% vat)

Harmonogram zajęć:

KURS WIOSENNY startuje 7 kwietnia 2018 r.

zgodnie z poniższym harmonogramem

Kwiecień
PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Maj
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Czerwiec
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Lipiec
PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


KURS WAKACYJNY startuje 30 czerwca 2018 r.

zgodnie z poniższym harmonogramem

Czerwiec
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Lipiec
PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Sierpień
PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wrzesień
PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zajęcia odbywają się w Warszawie w siedzibie Pulsu Biznesu przy ul. Kijowskiej 1 (blisko stacji metra Dworzec Wileński)
między godziną 9:00 a 17:30.


Nasi kursanci najchętniej korzystają z noclegu w hostelu KROKODYL, który znajduje się w Warszawie przy ulicy Czapelskaiej 24.
Hostel dla wszystkich naszych, kursantów proponuje 10% zniżki, po więcej informacji zajrzyj na stronę internetową.

Uwaga! Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują dostęp do prezentacji on-line ze wszystkich aktów prawnych wymaganych na egzaminie w roku 2018.FORMY I METODY PROWADZENIA KURSU:

  • wykłady i prezentacje multimedialne – wykładowcy omawiają przygotowany materiał w trakcie godzinowych wykładów. Dodatkowo, prowadzone zajęcia wzbogacone są prezentacjami multimedialnymi. W trakcie zajęć kursanci mogą zadawać pytania oraz prowadzić dyskusję z wykładowcą.
  • małe grupy – zajęcia odbywają się w małych grupach gwarantując lepszą efektywność oraz komunikatywność między uczestnikami a wykładowcą
  • praktyczne przygotowanie do testu – uczestnicy otrzymują dostęp do całej bazy testów ArsLege, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy
  • egzamin końcowy – przeprowadzony w celu podsumowania kursu, a także sprawdzenia stopnia przygotowania do egzaminu.

DBAMY O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Zdanie egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze wymaga nauki wielu przepisów. Aby zapewnić Uczestnikom odpowiednie przygotowanie wybraliśmy najlepszych teoretyków oraz praktyków prawa do prowadzenia zajęć. Po zakończeniu kursów, za pomocą ankiety, badamy poziom zadowolenia Kursantów z wykładowców, a także sposobu prowadzonego wykładu. Wszelkie uwagi czy zastrzeżenia są rozpatrywane przez Organizatora. Posiadamy również specjalistów gotowych do prowadzenia zajęć w zastępstwie. Dokładamy wszelkich starań, aby dzięki kursowi Uczestnicy przekroczyli próg zdawalności na egzaminie.

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY GWARANCJĄ TWOJEGO SUKCESU!

Krystian Barciński
- radca prawny, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydziału Prawa i Administracji (prawo) oraz Wydziału Humanistycznego (politologia, specjalność europejska). Ukończył Comparative Law Course – kurs prawa porównawczego organizowany na WPiA UMK. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w której ukończył aplikację radcowską. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, administracyjnym, nieruchomości i kontraktach. W latach 2009-2012 związany z międzynarodową grupą kapitałową skupiającą podmioty w Polsce, Holandii, Rosji, Litwie i Ukrainie. Obecnie partner w BKB Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie.
Dr Jakub Czepek
- doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i opiniowania skarg kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Wiktor Karpowicz
– notariusz w Warszawie, związany z notariatem od 2008 roku. Ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku, studia odbywał także na Uniwersytecie w Uppsali. Absolwent Letniej Szkoły Europejskiego Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Salzburgu oraz I Edycji Uniwersytetu Notariatu Światowego w Rzymie. Współautor publikacji „Wzory Aktów Notarialnych” (wyd. 9, Wolters Kluwer Polska 2018).
Jakub Michalski
- adwokat, kancelaria OMLegal w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni korespondent Rady Europy na Polskę w zakresie badania sprawności systemów sprawiedliwości. Uprzednio uczestnik rządowego procesu legislacyjnego oraz prawnik w sektorze pozarządowym (w obszarze praw człowieka). Zawodowo zainteresowany obszarami prawa publicznego oraz prawem cywilnym.
Dr Wojciech Ostaszewski
– doktor nauk prawnych, radca prawny w kancelarii OMLegal w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach odpowiedzialności stron stosunku pracy i związkach prawa pracy z prawem cywilnym. Autor monografii poświęconej odpowiedzialności pracodawcy, współautor komentarzy do ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanych pod redakcją sędziów Sądu Najwyższego, autor licznych opracowań naukowych, artykułów i glos z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dagmara Paszotta
– pradca prawny, rowadzi wieloosobową Kancelarię Radcy Prawnego. Przez wiele lat współpracowała i zdobywała doświadczenie w największych kancelariach prawnych w Olsztynie. Szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa rodzinnego gwarantuje prowadzenie sprawy i przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie. W zakresie szczególnych zainteresowań znajdują się przede wszystkim niuanse procedury cywilnej, a w zakresie prawa materialnego zagadnienia związane z podziałem majątku wspólnego oraz ochroną dóbr osobistych. Czas, w którym nie poszukuje najdogodniejszych rozwiązań prawnych dla swoich Klientów, Pani Mecenas poświęca rodzinie, uprawianiu joggingu oraz czytaniu thrillerów politycznych.
Magdalena Pietkiewicz
- adwokat, członek Olsztyńskiej Izby Adwokackiej od 2011 r. W tej Izbie ukończyła aplikację adwokacką oraz złożyła egzamin adwokacki. Prowadzi praktykę zawodową w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym, a także administracyjnym.
Ewa Płocha
- radca prawny. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, państwowych jednostek budżetowych i innych podmiotów. Asystent w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z postępowania karnego i cywilnego.
Aleksander Stusio
– radca prawny, absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Wspólnik w wieloosobowej Kancelarii Radcowskiej w Olsztynie. Ugruntowana i długotrwała współpraca z Kancelarią (od 2010 r.) pozwoliła mu na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu ubezpieczeń majątkowych, zadośćuczynień za krzywdę oraz praw konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi. Cenny, wolny czas poświęca uprawianiu sportu, zwłaszcza piłki nożnej, squasha oraz jeździe na rowerze MTB.
Magdalena Trzaskowska
- adwokat (ORA WArszawa), doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła American Law Course na University of Florida Levin College of Law, specjalizuje się w prawie administracyjnym i postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie prawa regulacyjnego, obecnie związana z korporacją prawniczą, gdzie wspomaga dział procesowy i regulacyjny.
Zobacz pełną kadrę...

Zapisz się już teraz i nie przepłacaj!

Kurs wiosenny

2700 zł

(Szkolenie zwolnione
z podatku vat (0% vat))

-możliwość rozłożenia
płatności na raty

ZAPISZ SIĘ

Kurs wakacyjny

2800 zł

(Szkolenie zwolnione
z podatku vat (0% vat))

-możliwość rozłożenia
płatności na raty

ZAPISZ SIĘ

Możliwość dofinansowania do 80%
ze środków unii europejskiej.
[Sprawdź tu]

Zainteresowany? Dołącz do grona aplikantów! Zapisz się.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs: *
Aplikacja: *
*
*
*
*
*
*
Cena: 2700 zł. (Szkolenie zwolnione z podatku vat (0% vat))
Sposób płatności: *
Chcę skorzystać z dofinansowania*:
Dane do faktury

*
*
Nr domu / lokalu: / *
Kod pocztowy: *
*
*

*
Wiadomośc została wysłana.
*Dane do przelewu otrzymasz w e-mailu po wysłaniu formularza.
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Prawomaniacy Sp. z o.o. (dalej: my). Nasz adres: ul. Towarowa 9f/21, 10-416 Olsztyn Więcej...

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.

Regulamin    

Copyright 2009-2019 ArsLege Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona używa plików cookies.

Akceptuję